รัฐบาล-บีอาร์เอ็นจัดเสวนาสันติภาพออนไลน์ในโรคระบาด

กรุงเทพฯ — รัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธที่อยู่เบื้องหลังการรณรงค์แบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันศุกร์ กล่าวว่า การเจรจาสันติภาพระหว่างพวกเขาได้เคลื่อนไหวทางออนไลน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทั้งทีมเจรจาของรัฐบาลและแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ หรือ บีอาร์เอ็น ต่างยืนยันในถ้อยแถลงแยกกันว่าการประชุมออนไลน์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธ มีการกล่าวถึงหัวข้อของการหารือว่ารวมถึงการลดระดับปฏิบัติการติดอาวุธ และการแก้ปัญหาอย่างสันติต่อความขัดแย้งนองเลือดในภูมิภาคนี้ หรือที่เรียกว่าภาคใต้ตอนล่าง “การเริ่มต้นใหม่ของกระบวนการเจรจาสันติภาพคือความพยายามร่วมกันและคำมั่นสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายในการแสวงหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสันติและประกันความต่อเนื่องของกระบวนการ” ส่วนหนึ่งของถ้อยแถลงภาษาอังกฤษที่เผยแพร่โดยรัฐบาล ระบุ “บรรยากาศของการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมเสมือนเป็นประจำในอนาคต ซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือและนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้” ถ้อยแถลงที่ออกโดยบีอาร์เอ็นได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนา กลุ่มกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายหารือกันเรื่อง “การลดปฏิบัติการทางทหาร” และ “การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและสันติในปาตานี...