การสืบสวนครั้งใหม่เปิดเผยบทบาทของเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ในการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกที่โหดร้าย

รายงาน Cargo of Cruelty ฉบับใหม่ของเราเปิดเผยว่า Ethiopian Airlines กำลังจัดส่งสัตว์ป่ามีชีวิตจากแอฟริกาตะวันตกไปทั่วโลกเพื่อใช้เป็นสัตว์เลี้ยงหายาก World Animal Production ได้สำรวจบทบาทของอุตสาหกรรมการบินในการขนส่งสัตว์ป่าในแอฟริกาตะวันตก เราค้นพบว่าเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มการบินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปนี้ เป็นผู้ร้ายหลักในการขนส่งสัตว์ป่าที่มีชีวิตในเชิงพาณิชย์ไปทั่วโลกเพื่อใช้เป็นสัตว์เลี้ยงหายากอย่างหรูหรา ทีมงานของเราตรวจสอบกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงให้เห็นว่าสายการบินกระตุ้นการค้าสัตว์ป่าได้อย่างไร ทำให้การขนส่งสัตว์ป่าระหว่างประเทศสามารถตอบสนองความต้องการทั่วโลกสำหรับสัตว์เลี้ยงหายาก  สัตว์ป่าของแอฟริกา เช่น ชะมดแอฟริกัน เต่าเดือยแอฟริกัน...