ผู้สร้าง Final Fantasy Trolls แฟน ๆ ด้วย FF9 Remake Tease

ผู้สร้าง Final Fantasy ในตำนาน Hironobu Sakaguchi หมุนรอบแฟน ๆ โดยล้อเล่น “การทำซ้ำ” ของ FF9 แบบคลาสสิก แต่ใน Final Fantasy XIV Final Fantasy Creator...